מיהו רשם סימני מסחר ומה תפקידו

רשם סימני מסחר מידע מקצועי

מהו סימן מסחרי? מה חשוב לדעת על הליכי רישום של סימני מסחר? מיהו רשם סימני מסחר ומהו תפקידו? כל מה שצריך וחשוב לדעת רישום סימני מסחר בעמוד שלפניכם.

ה-M המפורסמת של מקדונלד'ס, שלושת הפסים של חברת אדידס, הציפור המאוירת של TWITER והאריה של חברת הרכבים פג'ו, הם רק חלק קטן מסימני המסחר המוכרים היטב לכל אחד ואחת מאתנו. סימן מסחרי על פי הגדרתו המשפטית (פקודת סימני מסחר תשל"ב 1972) הוא למעשה סמל מסחרי המיוצג באמצעות סמל מילולי ו/או גרפי והוא מהווה קניין רוחני לכל דבר ועניין עבור חברות מסחריות, כאשר כל שימוש בסימן המסחרי הרשום על ידי גורם כלשהוא לא מורשה, מהווה הפרה על חוקי הקניין הרוחני בכלל ועל פקודת סימני מסחר בפרט.

סימני מסחר – מהי מטרתם?

לסימני המסחר חשיבות רבה בעולם העסקי והם נועדו להשגתן של מספר מטרות מרכזיות:

 1. הפיכתו של הסימן המסחרי לסמל המסחרי של פירמה/חברה מסוימת
 2. בידול מוצרים ושירותים שונים המוצעים לקהל הרחב על ידי חברה/פירמה מסוימת
 3. הגנה משפטית על המשאבים הבלתי מוחשיים בתחום הקניין הרוחני

ברוב המקרים, יצירת סימן מסחרי נעשית באמצעות סמלים מילוליים ו/או גרפיים המשמשים כ-לוגו, אך בהחלט ניתן לעשות שימוש בציורים, איורים, תמונות או כל אמצעי ויזואלי אחר לצרכי יצירת סמל מסחרי.

חשוב לציין שהגבלת השימוש בסימני המסחר השונים משרתת גם את הגופים העסקיים העומדים מאחורי הסימנים המסחריים בכך שניתנת להם האפשרות לבדל את עצמם ממתחריהם וגם את הצרכנים בכך שהסימן המסחרי של חברה מסוימת מונע את הטעייתם על ידי זייפנים ו/או חברות אחרות העושות שימוש בסמל מסחרי דומה.

רישום סימני מסחר

רישום סימן מסחרי מאפשר לבעליו לעשות בו שימוש ייחודי ובלעדי בכל הנוגע למוצרים/שירותים שלגביהם נרשם הסימן, כאשר תהליך הרישום עצמו מקנה הגנות משפטיות במסגרתן כל שימוש שלא בהיתר בסימן המסחרי מהווה עילה לתביעה כנגד הגורם העושה שימוש לא חוקי בסימן המסחרי. חשוב לציין שההגנה המשפטית על סימני מסחר נכנסות לתוקפן רק לאחר השלמת הליך הרישום, כאשר ישנם מקרים בהם סימני מסחר זוכים להגנה משפטית גם ללא רישומם ברשם סמני מסחר וזאת במסגרת סימן מסחר מוכר היטב שאינו רשום.

כל תהליך רישום סימני מסחר מאפשר לכם ליהנות ממספר יתרונות משמעותיים כגון:

 • הגנה משפטית בפני מתחרים העשויים לעשות שימוש כזה או אחר במוניטין המסחרי של סימן המסחר
 • רישום סימן מסחרי מקנה הגנות משפטיות שאין בהן צורך בהוכחת מוניטין במקרים של תביעות משפטיות כנגד מפרי השימוש בסימן
 • סימן רשום מהוה אמצעי לשיוך המוצר/שירות לבעליו ברמה המסחרית.

נהלי רישום סימן מסחרי – מה חשוב לדעת?

תהליך רישום סימני מסחר נעשה על פי הנהלים המוגדרים בפקודת סימני מסחר (תשל"ב 1972), כאשר תהליך הרישום עצמו נועד לצרכי הסדרת הרישום בפנקס סימני המסחר הרשמי של משרד המשפטים והוא מורכב משני שלבים עיקריים:

 1. הגשת בקשה מסודרת לעניין רישום סימן מסחר – הבקשה נעשית באמצעות טופס ייעודי הניתן להורדה באתר האינטרנט של רשות הפטנטים, מדגמים וסימני מסחר במשרד המשפטים. במעמד הגשת הבקשה תדרשו לתשלום אגרה.
 2. בדיקת הסימן המסחרי על ידי רשם סימני המסחר הפועל מטעם רשות הפטנטים בישראל הכפופה למשרד המשפטים.

טיפ חשוב – עוד טרם הגשת הבקשה לרישום סימן מסחר, מומלץ לערוך בדיקה מקדימה על מנת לבדוק האם הוגשה כבר בקשה לרישום סימן מסחרי זהה או דומה ו/או האם קיים סימן מסחרי זהה/דומה לזה שאתם מעוניינים להגיש לגביו את הבקשה.

לצורך הגשת הבקשה לרישום סימן מסחר, תדרשו להכין את המסמכים הבאים: שמו המלא של מגיש הבקשה, כתובת מגיש הבקשה ,ייפוי כוח במקרים בהם מגישי הבקשה מיוצגים על ידי עורך דין, עותק של הסימן המיועד לרישום, רשימה מפורטת של סחורות ושירותים בהתאם לסיווג המסחרי של הסימן המיועד ואישור תשלום על אגרת הרישום.
תמיד עדיף לפנות לעורך דין לצורך רישום סימן מסחר , מאחר ויש לו את הידע והניסיון בהכנת הבקשה באופן שימנע מראש את החזרתה עם הערות בוחן סמני המסחר ברשם.

אם כך, מיהו רשם סימני מסחר ומהו תפקידו?

רשות הפטנטים בישראל האחראית בין היתר על הסדרת תהליכי רישום סימני מסחר, כוללת בתוכה מחלקת סימני מסחר בה פועלים מספר רשמים שתפקידם הוא לבחון את כל אחת מהבקשות המוגשות לרשות בעניין רישום סימני מסחר.
עם קבלת הבקשה לידיו, רשם סימני מסחר בוחן את מאפייני הסימן וקובע את סיווגו הרלוונטי של הסימן על פי רשימה כללית של סיווגי טובין ושירותים המופיעה בתקנות סימני המסחר.

תפקידו של רשם סימני מסחר הוא לבצע בדיקה פורמאלית בכל הנוגע לבקשה שהוגשה לידיו, כאשר במסגרת הבדיקה נבדקים הנושאים הבאים:

 • סיווג הבקשה על פי סוג הטובין ו/או השירותים
 • כשירות הסימן לרישום מבחינה אבסולוטית
 • כשירות הסימן לרישום מבחינה יחסית
 • קבלת החלטה בנוגע לרישום הסימן כן או לא

בכל אותם מקרים בהם רשם סימני מסחר מצא לנכון כי הסימן המסחרי שהוגש לו עומד בכל הדרישות המחייבות , בוחן מטעם הרשם יגיש דו"ח בחינה של הבקשה לרישום סימן מסחר.
הסימן מתפרסם ברשומות המחייבות בחוק וזאת על מנת לאפשר לציבור הרחב להביע התנגדות לרישום. בכל אותם מקרים בהם מתעוררות התנגדויות לרישום הסימון, הרשם נדרש לעיין בכל הטיעונים והוא נדרש להכריע בנוגע לרישום הסימן כן או לא.

במקרים בהם לא מועלות התנגדויות לאחר פרסום הסימן ברשומות ו/או במקרים בהם הרשם קיבל החלטה לרישום הסימן לאחר עיון מעמיק בטיעוני המתנגדים לרישום, הסימן נרשם בפנקס סימני המסחר הרשמי של מדינת ישראל והוא זוכה לכל ההגנות המשפטיות. בכל אותם מקרים בהם הרשם פוסל את הבקשה מסיבה כזו או אחרת, בעלי הסימן המסחרי רשאים לערער על ההחלטה באמצעות הגשת ערר לבית המשפט המחוזי.

לאחר רישומו של הסימן המסחר בפנקס סימני המסחר, הסימן יהא בתוקף לתקופה של 10 שנים מיום הגשת הבקשה. לאחר 10 שנים, בעלי הסימן רשאים לחדש אותו לתקופה של 10 שנים בכל פעם. לאורך כל התקופה בה הרישום נמצא בתוקף, בעלי הסימן רשאים לעשות בו כל שימוש, לרבות, למכור את הסימן ו/או לאפשר לאחרים לעשות בו שימוש כרצונם במסגרת זיכיון וכדומה.

חשוב לדעת: העדר שימוש בסימן הרשום אינו מוביל לפקיעת רישומו באופן אוטומטי, אך במקרים בהם לא נעשה שימוש בסימן במשך תקופה רציפה של 3 שנים ו/או יותר, רישום הסימן ניתן לביטול על ידי גורם מתעניין בטענה של היעדר שימוש, וזאת במסגרת הגשה בקשה לרשם לצורך כך על ידי הגורם המתעניין.

מהן ההגנות המשפטיות על סימן מסחרי רשום?

לאחר השלמת התהליך ורישום הסימן בפנקס סימני המסחר, בעלי הסימן הם בעלי זכות השימוש הבלעדיים בסימן המיוחס למוצרים/שירותים שלגביהם הוא רשום. משלב זה ולאורך כל התקופה בה הסימן נמצא בתוקף, כל שימוש בסימן זהה ו/או דומה (על ידי כל גורם שאינו בעלי הסימן) העלול להטעות את הציבור, מהווה הפרה של סימן המסחר ומהווה עילה להגשת תביעה משפטית כנגד מפרי הסימן.

חשוב לציין שבמקרים אלו, התובע (בעלי הסימן) אינו נדרש להוכיח כי הסימן הוא בעל מוניטין בקרב הציבור ואף אין צורך בהוכחה כלשהיא כי הציבור (קהל הלקוחות) עשוי להתבלבל בין הסימנים. יחד עם זאת, חשוב לציין שההגנה המשפטית תהא בתוקף אך ורק במקרים בהם מדובר בשימוש לא חוקי בסימן מסחרי על גבי אותו סוג של מוצרים ושירותים, כאשר שימוש בסימן מסחרי דומה לגבי מוצרים ושירותים שונים מהמוצרים והשירותים אליהם משויך הסימן הרשום, הוא מותר על פי חוק ואינו מהווה הפרה של פקודת סימני המסחר.

חשוב לציין שרישומו של סימן מסחרי מקנה יתרונות משמעותיים בכל הנוגע להליכים משפטיים במידת הצורך, לרבות, זירוז תהליכים לצורך הוצאת צווים זמניים ותפיסת סחורות במכס. כמו כן, חשוב לציין את העובדה שכל הפרת סימן מסחר מהווה גם עוולה אזרחית וגם עבירה פלילית.

רישום סימני מסחר במדינות זרות

בשנת 2010, מדינת ישראל הצטרפה כחברה להסדר בינלאומי הידוע בשם: פרוטוקול מדריד. הסדר זה מאפשר הגשת סימני מסחר למספר גדול של מדינות מסביב לעולם בעלויות מופחתות, כאשר מנגנון הליך הרישום מאפשר הגשת בקשות לצרכי רישום סימני מסחר בכל אחת מהמדינות החתומות על הפרוטוקול, וזאת באמצעות משרד רשם סימני המסחר בישראל. בעת רישום סימני מסחר בכל מדינה זרה, חשוב לציין שרישום הסימן יהא תקף אך ורק במדינה בה הוא נרשם, ולכן, בעלי סימן מסחרי המעוניינים להגן על הסימן שלהם במדינות נוספות, יידרשו לבצע הליך רישום נפרד לכל מדינה רלוונטית עבורם.

רישום סימני מסחר בארץ או בחו"ל – מהיכן מתחילים ולמי פונים?

תהליך רישום סימני מסחר מומלץ שייעשה באמצעות ליווי מקצועי של עורך דין מסחרי העוסק ומתמחה בדיני קניין רוחני וזכויות יוצרים. היוועצות מוקדמת לתהליך הרישום עם עו"ד מסחרי תאפשר לכם ליהנות ממגוון רחב של שירותים משפטיים שנועדו לקדם עבורכם את תהליך הרישום ולהגן על מלוא האינטרסים העסקיים שלכם בכל הנוגע לתהליך הרישום ומימוש ההגנות המשפטיות המוקנות לסימני מסחר רשומים לאורך כל תקופת היותם בתוקף.

בין יתר השירותים המשפטיים המוצעים לכם על ידי משרדי עורכי דין העוסקים ומתמחים בתחום המסחרי בכלל ובתחום דיני קניין רוחני וזכויות יוצרים בפרט תוכלו למצוא:

 • ייעוץ משפטי בכל הנוגע לבחירת סימני מסחרי על פי השימוש בהם
 • סיוע מקצועי בבחירת סימני מסחר על פי כשירותם לשימוש ולתהליך הרישום
 • ביצוע בדיקות מקדימות בכל הנוגע לאיתור סימני מסחר
 • הגשת בקשות לעניין רישום סימני מסחר לרשות הפטנטים
 • טיפול משפטי אל מול רשם סימני המסחר במידת הצורך
 • טיפול משפטי בכל הפרת סימן מסחרי

ושירותים משפטיים נוספים שנועדו לאפשר לכם להגן על מלוא זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים העומדים לרשותכם על פי חוק.

בחירת משרד עורכי דין לצרכי ליווי משפטי בעניין רישום סימני מסחר

אם גם אתם נדרשים לשירותיו של משרד עורכי דין לעניין רישום סימני מסחר, חשוב ומומלץ שבחירת זהות המשרד תעשה על פי מספר קריטריונים מקצועיים כגון: הניסיון המקצועי והמעשי של המשרד ונציגיו בתחום דיני קניין רוחני וזכויות יוצרים, היקף תהליכי הרישום אותם ניהל המשרד לאורך השנים, היקף השירותים המשפטיים המוצעים לכם לעניין רישום סימני מסחר, התמחות המשרד בהליכי רישום סימני מסחר בארץ ובחו"ל, היקף הבדיקות המקדימות המתבצעות על ידי המשרד בטרם הגשת הבקשה לרשות הפטנטים, וכמובן, היחס האישי המוענק לכם על ידי נציגי המשרד ועורכי הדין המלווים את התהליך ברמה האישית. כמו כן, מומלץ להתייחס להיקף השירותים המשפטיים המוצעים לכם בכל אותם מקרים בהם מתברר כי נעשה שימוש לא חוקי בסימן על ידי גורם שלישי.

הפרת סימן מסחר

רישום סימן מסחר מקנה לבעליו את זכות השימוש הייחודית, כאשר כל שימוש בסימן ו/או שימוש בסימן זהה או דומה ללא קבלת הסכמה לכך מראש מבעלי הסימן, נחשבת על פי פקודת סימני מסחר להפרת סימן מסחר והדבר מקנה לבעלי הסימן עילת תביעה. על מנת להתמודד עם הסוגיה מהו סימן מסחרי בעל דמיון מטעה, מערכת המשפט בישראל הגדירה שלושה מבחנים מעשיים לצורך כך: מבחן המראה והצליל, מבחן הסחורות ומבחן יתר נסיבות העניין. כאשר בית המשפט נדרש לדון בענייני הפרת סימני מסחר הוא מתייחס לכל אחד ממצאי הבחינות הנ"ל ופוסק האם נעשה שימוש שלא כחוק בסימן הרשום. חשוב לציין שעצם רישומו של הסימן מקנה זכויות משפטיות רבות ערך לבעלי הסימן וביניהן: אין צורך בהוכחת המוניטין של הסימן, אין צורך בהוכחת גרימת נזק כלכלי כתוצאה מהשימוש הלא חוקי בסימן ויתרונות נוספים.

חשוב לדעת: גם במקרים בהם הסימן כלל לא הוגש לרשם הפטנטים לצרכי רישומו, הסימן עשוי להיות מוגן על פי חוק עוולות מסחריות וזאת במסגרת עילת גניבת עין, אך באותה נשימה חשוב לציין שההגנה המסחרית בגין עילה זו היא חלשה יותר מההגנות המשפטיות המוענקות לסימני מסחר רשומים.

דיני קניין רוחני – מה חשוב לדעת?

תחום סימני המסחר משתייך ברמה המשפטית לתחום הקניין הרוחני שהוא למעשה הגדרה כוללת למספר זכויות קניין רוחני עיקריות הכוללות בין היתר את זכות היוצרים (זכויות יוצרים) שנועדה להגן על שימוש מסוים ביצירה ללא הסכמתו של בעל הזכות, זכות גניבת עין התקפה בעיקרה לסימנים מסחריים לא רשומים, זכות הגנה על פטנטים, זכות ההגנה על סודות מסחריים, זכות ההגנה על מדגמים ועיצובים שהם למעשה עיצובי תעשייתיים של מוצרים שונים וזכויות קניין רוחני נוספות.

בחוק הישראלי, תוכלו למצוא מגוון רחב של הגנות משפטיות המוקנות למשאבים רוחניים, כאשר תחום הקניין הרוחני בישראל מסווג על פי הזכויות הרשומות לבעלי הזכות במרשם ייעודי שהוקם לצורך כך (לדוגמא: פנקס סימני מסחר המהוה את המרשם הישראלי של כל סימני המסחר אשר נרשמו בישראל).

המורכבות המשפטיות של תחום הקניין הרוחני ועיגון ההגנות המשפטיות העומדות לרשותכם מתוקף היותכם בעלי הזכות, מחייבת אתכם להסתייע בשירותיו של עו"ד מסחרי המתמחה בתחום הקניין הרוחני. שירותים משפטיים אלו נועדו בין היתר לצרכי קבלת ייעוץ משפטי לצרכי רישום זכויות ומימוש הגנות משפטיות לבעלי זכות רשומים באחד מהמרשמים הרלוונטיים לגביהם וזאת לצד מתן שירותים משפטיים לצרכי ניהול ערכאות משפטיות בכל סוגי התביעות שעניין הפרת זכויות קניין רוחני. גם בתחום סימני המסחר המהווה חלק בלתי נפרד מתחום הקניין הרוחני, עומדים לרשותכם מגוון רחב של שירותים משפטיים בנושא שאת חלקם ציינו לעיל. אם גם אתם נדרשים לרישום סימן מסחרי ו/או מעוניינים לבדוק את היקף זכויותיכם המשפטיות בענייני הפרת סימני מסחר, אל תהססו לפנות בהקדם לעורך דין מסחרי המתמחה בתחום קניין רוחני וזאת על מנת להיוועץ עימו בכל עניין ונושא הרלוונטי עבורכם.

להיוועצות המוקדמת עם עו"ד קניין רוחני חשיבות רבה גם במקרים בהם אתם נדרשים להליך רישום סימני מסחר וגם במקרים בהם תרצו לממש את הזכויות המשפטיות העומדות לרשותכם מתוקף רישומו של סימן מסחרי בעבר. למידע נוסף על שירותיו של עורך דין קניין רוחני לצרכי ניהול תהליכי רישום של סימני מסחר לחצו כאן וגם אתם תוכלו לדעת יותר על השירותים המקצועיים המוצעים לכם בנושא.

לקבלת מידע נוסף ויעוץ משפטי בנושא ניתן לפנות למשרד עו”ד אורלי ספיר סחייק בטלפון: 04-8528528 | 054-2122878 או להשאיר פרטים ואנו נחזור אליכם.

שתפו את המאמר

מאמרים נוספים לקריאה

רשם סימני מסחר מידע מקצועי
סימני מסחר

מיהו רשם סימני מסחר ומה תפקידו

מהו סימן מסחרי? מה חשוב לדעת על הליכי רישום של סימני מסחר? מיהו רשם סימני מסחר ומהו תפקידו? כל מה שצריך וחשוב לדעת רישום סימני

זכויות יוצרים בפודקאסט
זכויות יוצרים

זכויות יוצרים בפודקאסט

פודקאסט היא דרך מקובלת שקיבלה לאחרונה תאוצה בעולם המדיה הדיגיטלית. מדובר בפלטפורמה להעברת תוכן, מידע, רעיונות, שיח ו/או ראיון של אדם אחר ע"י שאלות ותשובות.