הרפורמה בתחום פשיטת הרגל

החל מחודש 9/2019 בעקבות רפורמה מקיפה המונהגת על ידי הכונס הרשמי תיקי פשיטת רגל נפתחים ומנוהלים לפי מתכונת עבודה מוגדרת להליך פשיטת הרגל להבין בתוך פרק זמן קצר יחסית מהי מגמת ההליך ומה אורכו הצפוי, ואם ובאלו תנאים יוכל לזכות בהפטר.

מנקודת המבט של הנושה מתכונת העובדה מאפשרת לנושה בירור מהיר יחסית של החייב ומצבו לרבות היקף ומצבת חובותיו ומימוש וחלוקה מהירה של נכסיו של החייב בין נושיו.

כך, למשל לאחר הפתיחה בהליכי פשיטת רגל נקבע דיון בבקשת החייב בטווח זמן של כ – 18 חודשים ובמסגרתו דן בית המשפט בשאלות המרכזיות הנוגעות לתיק פשיטת הרגל לרבות הכרזתו של החייב כפושט רגל וכן בשאלת ההפטר ותאניו.

בדיקת תביעות החוב

בתוך 9-12 חודשים ממועד צו הכינוס על המנהל המיוחד לבדוק את תביעות החוב שהוגשו נגד החייב ולהחליט אם לאשרן באופן מלא או חלקי או לדחותן.

בדיקת תביעות החוב מאפשר להגדיר את היקף החובות שעל החייב להתמודד עמו במסגרת ההליך ובאופן הזה מספקת נתון חשוב המאפשר לבנות את תוכנית הפירעון הראויה.

הגשת תוכנית פירעון

תוך 15 חודשים ממועד צו הכינוס על המנהל המיוחד להגיש תוכנית פירעון לכונס הרשמי ולקבל את אישורו להגשת חוות דעת לפי סעיף 18ד לפקודת פשיטת הרגל.

במסגרת תוכנית פירעון יוגדר האופן שבו יפרע החייב את חובותיו במסגרת הליכי פשיטת הרגל באמצעות נכסיו ו/או באמצעות תשלומים חודשיים בלבד.

תוקפת הפירעון בתשלומים אמורה שלא לעלות על 3 שנים, למעט מקרים מיוחדים המצדיקים תוכנית פירעון שתתפרש על פני תקופה ארוכה יותר.

הפטר לאלתר

במסגרת חוות דעת על המנהל המיוחד להמליץ, במקרים מתאימים, שאין תועלת בניהול הליך פשיטת רגל, על מתן הפטר לאלתר לחייב.

ביטול הליכי פשיטת הרגל ועבירות לפי פקודת פשיטת הרגל

המנהל המיוחד יכול להמליץ במסגרת חוות דעתו על ביטול הליכי פשיטת הרגל במקרים של חוסר תום לב ואף לנקיטת הליכים פליליים בהתאם לפרק ח' לפקודת פשיטת רגל כיום שלב הכרזת החייב כפשוט רגל ושלב הפטרתו מחובותיו שלובים זה בזה באמצעות תוכנית פירעון המגדירה באלו תנאים יופטר החייב מחובותיו.

גם כיום לא ניתן לזהות נקודת יציאה ברורה בהליך: תוכנית פירעון היא תוכנית מוגדרת ומותאמת לכל חייב בנפרד בהתאם למצבו ויכול שחייב אחד יסיים את הליך פשיטת הרגל מהר יותר מחייב אחר וישנם חייבים שתוכנית הפירעון שלהם צפויה להגדיר תכנית תשלומים הנפרשת על פני תקופה ארוכה מ – 3 שנים.

לקבלת מידע נוסף ויעוץ משפטי בנושא ניתן לפנות למשרד עו”ד אורלי ספיר סחייק בטלפון: 04-8528528 | 054-2122878 או להשאיר פרטים ואנו נחזור אליכם.

מאמרים משפטיים נוספים

חוק עוולות מסחריות וגניבת עין

חוק עוולות מסחריות

בישראל יש מערכת חוקים מאוד סבוכה ומי שאינו מתמחה במשפט לרוב מתקשה להבין אותה. מטעם זה, ועל מנת שההדיוט (אדם מן היישוב) יוכל להתמצא במערכת

לקריאה »
מהו הסכם סודיות nda

הסכם סודיות NDA

הסכם סודיות סודות מסחריים הינם הנכס המשמעותי ביותר שיכול עסק להחזיק כיתרון בעל ערך, על פני המתחרים בשוק. הבעיה מתחילה כאשר העסק נאלץ לצורך כזה

לקריאה »
סוד מסחרי כל המידע

סוד מסחרי

גניבת סוד מסחרי ו/או שימוש בו ללא רישום מוגדר כעוולה מסחרית בחוק עוולות מסחריות, תשנ"ט- 1999. סוד מסחרי מוגדר בחוק: מידע סודי מכל סוג שאינו

לקריאה »