הרפורמה בתחום פשיטת הרגל

החל מחודש 9/2019 בעקבות רפורמה מקיפה המונהגת על ידי הכונס הרשמי תיקי פשיטת רגל נפתחים ומנוהלים לפי מתכונת עבודה מוגדרת

להליך פשיטת הרגל להבין בתוך פרק זמן קצר יחסית מהי מגמת ההליך ומה אורכו הצפוי, ואם ובאלו תנאים יוכל לזכות בהפטר.
מנקודת המבט של הנושה מתכונת העובדה מאפשרת לנושה בירור מהיר יחסית של החייב ומצבו לרבות היקף ומצבת חובותיו ומימוש וחלוקה מהירה של נכסיו של החייב בין נושיו.
כך, למשל לאחר הפתיחה בהליכי פשיטת רגל נקבע דיון בבקשת החייב בטווח זמן של כ – 18 חודשים ובמסגרתו דן בית המשפט בשאלות המרכזיות הנוגעות לתיק פשיטת הרגל לרבות הכרזתו של החייב כפושט רגל וכן בשאלת ההפטר ותאניו.

בדיקת תביעות החוב

בתוך 9-12 חודשים ממועד צו הכינוס על המנהל המיוחד לבדוק את תביעות החוב שהוגשו נגד החייב ולהחליט אם לאשרן באופן מלא או חלקי או לדחותן.
בדיקת תביעות החוב מאפשר להגדיר את היקף החובות שעל החייב להתמודד עמו במסגרת ההליך ובאופן הזה מספקת נתון חשוב המאפשר לבנות את תוכנית הפירעון הראויה.

הגשת תוכנית פירעון
תוך 15 חודשים ממועד צו הכינוס על המנהל המיוחד להגיש תוכנית פירעון לכונס הרשמי ולקבל את אישורו להגשת חוות דעת לפי סעיף 18ד לפקודת פשיטת הרגל.
במסגרת תוכנית פירעון יוגדר האופן שבו יפרע החייב את חובותיו במסגרת הליכי פשיטת הרגל באמצעות נכסיו ו/או באמצעות תשלומים חודשיים בלבד.
תוקפת הפירעון בתשלומים אמורה שלא לעלות על 3 שנים, למעט מקרים מיוחדים המצדיקים תוכנית פירעון שתתפרש על פני תקופה ארוכה יותר.

הפטר לאלתר

במסגרת חוות דעת על המנהל המיוחד להמליץ, במקרים מתאימים, שאין תועלת בניהול הליך פשיטת רגל, על מתן הפטר לאלתר לחייב.

ביטול הליכי פשיטת הרגל ועבירות לפי פקודת פשיטת הרגל

המנהל המיוחד יכול להמליץ במסגרת חוות דעתו על ביטול הליכי פשיטת הרגל במקרים של חוסר תום לב ואף לנקיטת הליכים פליליים בהתאם לפרק ח' לפקודת פשיטת הרגל
כיום שלב הכרזת החייב כפשוט רגל ושלב הפטרתו מחובותיו שלובים זה בזה באמצעות תוכנית פירעון המגדירה באלו תנאים יופטר החייב מחובותיו.
גם כיום לא ניתן לזהות נקודת יציאה ברורה בהליך: תוכנית פירעון היא תוכנית מוגדרת ומותאמת לכל חייב בנפרד בהתאם למצבו ויכול שחייב אחד יסיים את הליך פשיטת הרגל מהר יותר מחייב אחר וישנם חייבים שתוכנית הפירעון שלהם צפויה להגדיר תכנית תשלומים הנפרשת על פני תקופה ארוכה מ – 3 שנים.

לקבלת מידע נוסף ויעוץ משפטי בנושא ניתן לפנות למשרד עו”ד אורלי ספיר סחייק בטלפון : 04-8528528 או להשאיר פרטים ואנו נחזור אליכם

מאמרים משפטיים נוספים

עורך דין דיני אינטרנט

דיני אינטרנט

ההתפתחות הטכנולוגית, הריחוק החברתי שנכפה עלינו עקב מגיפת הקורונה והצורך להמשיך ולקיים קשר עם חברים, קולגות למקצוע, לקוחות, קונים- יצרו צורך גבוהה יותר לשימוש במרשתת

לקריאה »
חוק העיצובים

חוק העיצובים

פקודת המדגמים נטמעה ב-חוק העיצובים. דיני עיצובים הם שקולים לדיני מדגמים. התכלית הבסיסית של חוק העיצובים הוא עידוד פיתוחם של עיצובים חדשים לטובת הציבור. קיימים

לקריאה »
המותר והאסור בפרסום עורכי דין ברשתות החברתיות

גישור

גישור הוא דרך לפתרון יצירתי של סכסוכים אותם לא ניתן ליישם בתביעה משפטית נכסים בלתי מוחשיים, נקראים קניין רוחני. כאשר סוגיית הבעלות בהם אינה וודאית

לקריאה »