נושים בהליך פשיטת רגל

העדפת נושים בהליך פשיטת רגל

אחת ממטרותיו המרכזיות של הליך פשיטת הרגל הינה הסדרת חובות החייב וחלוקת נכסי החייב בין נושיו השונים וזאת ללא העדפת נושה אחד על פני האחר ובהתאם לסדר העדיפויות שנקבע בחוק.

המטרה היא לבצע חלוקה הוגנת של נכסי החייב בין הנושים מבלי להפלות נושה כזה או אחר הנמצא באותה דרגת נשיה לרעה.

חל איסור על העדפת נושים, אחרת עלולות להיות לכך השלכות שליליות מבחינת החייב.

העדפת נושים עלולה לשלול מתן הפטר לחייב

חייב שביצע העדפת נושים ב – 3 שנים שקדמו למועד מתן צו הכינוס ושעה שהיה חדל פירעון העדיף נושה אחד על פני אחרים, עלול שלא לקבל הפטר או לקבל הפטר מותנה בתנאים מכבידים יותר לו לא היה מבצע העדפת נושים.

מצב שבו חייב המצוי בהליך פשיטת רגל פורע חוב או חלק מחוב כלפי נושה כזה או אחר ללא אישור מראש של בית המשפט לפשיטת רגל עלול להביא לכך שפעולת החייב תוכרז כהעדפת נושים ותבוטל ומשמעות הדבר היא כי ההעדפה אסורה שתבוטל והמצב יוחזר לקדמותו.

הנאמן המתמנה במסגרת הליך פשיטת רגל רשאי לפנות לביהמ”ש ולבקש לקבוע כי פעולה כזו או אחרת מהווה למעשה העדפת נושים וככול שכך ייקבע, יכול בית המשפט לתת הוראות לצורך מתן תרופה משפטית הולמת לפעולה האסורה שבוצעה.

הכל נעשה על מנת להבטיח חלוקה הוגנת של נכסי החייב בין נושיו וזאת בהתאם לסוג החוב והיקפו ולפי הקריטריונים המוגדרים בחוק אשר יפורטו להלן:
העדפת נושים וסולם העדיפויות לחלוקת נכסי החייב
בעדיפות ראשונה – נמצאים הנושים המובטחים (ביחס לנכס המשועבד על ידם בלב) והוצאות הכינוס.

בעדיפות שנייה – נמצאים חובות המוגדרים כחובות בדין קדימה ובכלל זה חוב בגין שכר עבודה, חוב מס בגין ניכוי במקור משכר עבודה, מיסים מוניציפליים וממשלתיים, חוב מזונות וחוב בגין תשלום דמי שכירות.

בעדיפות שלישית – נמצאים כל יתר הנושים לפיכך, מצב שבו נכסי החייב מגיעים לידי נושה כזה או אחר במסגרת הליך פשיטת רגל יכול להיות תשלום שלא לפי סדרי העדיפויות כקבוע בחוק וליצור בכך העדפת נושים – העדפה של נושה אחד על פני נושיו האחרים.

לקבלת מידע נוסף ויעוץ משפטי בנושא ניתן לפנות למשרד עו”ד אורלי ספיר סחייק בטלפון: 04-8528528 | 054-2122878 או להשאיר פרטים ואנו נחזור אליכם.

מאמרים משפטיים נוספים

חוק עוולות מסחריות וגניבת עין

חוק עוולות מסחריות

בישראל יש מערכת חוקים מאוד סבוכה ומי שאינו מתמחה במשפט לרוב מתקשה להבין אותה. מטעם זה, ועל מנת שההדיוט (אדם מן היישוב) יוכל להתמצא במערכת

לקריאה »
מהו הסכם סודיות nda

הסכם סודיות NDA

הסכם סודיות סודות מסחריים הינם הנכס המשמעותי ביותר שיכול עסק להחזיק כיתרון בעל ערך, על פני המתחרים בשוק. הבעיה מתחילה כאשר העסק נאלץ לצורך כזה

לקריאה »
סוד מסחרי כל המידע

סוד מסחרי

גניבת סוד מסחרי ו/או שימוש בו ללא רישום מוגדר כעוולה מסחרית בחוק עוולות מסחריות, תשנ"ט- 1999. סוד מסחרי מוגדר בחוק: מידע סודי מכל סוג שאינו

לקריאה »