פטנטים

המצאה בין שהיא מוצר ובין שהיא תהליך בכל תחום טכנולוגי שהיא חדשה, מועילה, ניתנת לשימוש תעשייתי ויש בה התקדמות המצאתית – היא אמצאה כשירת פטנט.

מהו פטנט?

פטנט הוא אמצאה שהוצגה לציבור הרחב בבקשה לרישום פטנט, בדרך שמאפשרת לבעל מקצוע ממוצע בתחום הרלוונטי ליישם את האמצאה לאחר תקופת פקיעת הפטנט הרשום, שהיא בד"כ 20 שנה.

כדי שאמצאה תיחשב לאמצאה כשירה לרישום כפטנט עליה להיות חדשה, מועילה, ניתנת לשימוש ובעלת זיק של התקדמות המצאתית.

על מנת שאמצאה תירשם כפטנט, עליה להיות ניתנת ליישום טכני.

הפטנט לא מגן על הרעיון שעל בסיסו פותחה האמצאה אלא על דרך ואופן יישומה של האמצאה.

אין די שיחלוף רעיון בראשו של אדם, הוא חייב לממש את אותו רעיון בצורה מוגדרת ומעשית או לנסח , בכתב או בע"פ תיאור המוקדש לאמצעי הביצוע של מה שהמציא.

בקשה לרישום פטנט חייבת לעמוד בארבעה תנאי סף מצטברים: היא צריכה להיות מוחשית, יעילה, חדשה ומתקדמת מבחינה המצאתית.

גם מוצר או תהליך הם כשירים להירשם כפטנט בתנאי שיעמדו בארבעה תנאי הסף של רישום הפטנט הנ"ל.

תהליך – הינו ניצול של חומר גלם לצורך השגת חומר גלם חדש או חומר גלם בעל תכונות שונות.

תהליך במבחן חוק הפטנטים, הוא שורה של צעדים הכוללים שינויים פיסיקליים או כימים שמוצרי הגלם עליהם מבוצעים צעדים אלו, באופן שהופך אותם לחומרים בעלי תכונות פיסיקליות או כימיות שונות מאלו של חומרי הגלם.

השינוי בחומר הגלם צריך לנבוע במישרין מהצעדים שננקטו.

מוצר – נשוא בקשה פטנט הוא מוצר מכני או טכני או שנשוא בקשת הפטנט מאפשר להשיג תוצאה מכנית או טכנית.

בעל אמצאה חייב להגן ולשמור את פרטי המצאתו מפני הציבור הרחב עד למועד הגשת בקשתו לרישום האמצאה כפטנט.

עורך דין העוסק ברישום פטנטים, נעזר בד"כ בעורך הפטנטים.

עורך הפטנטים אחראי על הצד המדעי, מקצועי, בתחום בו עוסק הפטנט כגון: הנדסה, ביולוגיה, מדעי המחשב, ביוטכנולוגיה, כימיה, פיזיקה וכדומה.

עורך פטנטים הוא בעל הסמכה טכנולוגית המאפשרת לו לערוך את בקשת הפטנט והוא בעל רישיון ייחודי המוכיח שהוא בעל ידע ומומחיות הנדרשים בתחום בו מתעורר הצורך ברישום הפטנט.

לעיתים בלתי אפשרי לקבל את היקף ההגנה הרחב ביותר שמבקשים בעת הגשת הבקשה לרישום פטנט.

קורה פעמים רבות, שבמהלך בחינת הבקשה הבוחן ימצא פרסומים שיפריעו לקבלת היקף הגנה רחב.

ברוב המקרים זה יגרום לצמצום היקף המונופול שהתבקש בבקשה לרישום הפטנט.

עורך פטנטים ידאג לכלול בפירוט הבקשה לפטנט גם חלופות מצומצמות שיספקו היקף הגנה בעל ערך, על מנת שיהיה בסיס לתיקון הבקשה.

מה אינו כשיר להירשם כפטנט?

תהליך לטיפול רפואי בבני אדם, זנים חדשים של צמחים או בעלי חיים, נוסחה מתמטית, תגלית מדעית, תהליך מחשבתי (כך נקבע בפסיקה).

תהליך רישום פטנט בארץ ובעולם.

מומלץ להתחיל בחיפוש פטנטים מקדמי. ניתן לבצע חיפוש עצמאי באתר רשות הפטנטים האמריקאית E-SPACENET, GOOGLE PATENTS, USPTO חיפוש עצמאי שלא מעלה תוצאות, יש לפנות לחיפוש מקצועי. תוצאות חיפוש פטנטים לא יהיה לעולם וודאי כי אם ממציא לא מפרסם את המצאתו יש תקופה של 18 חודש מיום הגשת בקשת פטנט ועד לפרסומה, כך שתמיד נשאר פער של 18 חודשים בדיווח.

באילו מדינות כדאי לעשות רישום פטנטים?

בכל מדינה שבה מבוקשת ההגנה (בד”כ במדינה שבה מתכוונים לשווק או לסחור בפטנט).

במדינה שבה לא נרשם או לא ניתן פטנט – ניצול ההמצאה אינו נחשב הפרת פטנט.

במקרה שבו הגישו שניים בקשת פטנט של אותה המצאה – הפטנט יינתן למי שהגיש את הבקשה ראשון (First to File).

לקבלת מידע נוסף ויעוץ משפטי בנושא רישום פטנטים ניתן לפנות למשרד.

עורך דין פטנטים – הבדל בין עורך פטנטים לעורך דין פטנטים

עורך דין העוסק ברישום פטנטים, נעזר בד"כ בעורך הפטנטים.

עורך הפטנטים אחראי על הצד המדעי, מקצועי, בתחום בו עוסק הפטנט כגון: הנדסה, ביולוגיה, מדעי המחשב, ביוטכנולוגיה, כימיה, פיזיקה וכדומה.

עורך פטנטים הוא בעל הסמכה טכנולוגית המאפשרת לו לערוך את בקשת הפטנט והוא בעל רישיון ייחודי המוכיח שהוא בעל ידע ומומחיות הנדרשים בתחום בו מתעורר הצורך ברישום הפטנט.

לעיתים בלתי אפשרי לקבל את היקף ההגנה הרחב ביותר שמבקשים בעת הגשת הבקשה לרישום פטנט.

קורה פעמים רבות, שבמהלך בחינת הבקשה הבוחן ימצא פרסומים שיפריעו לקבלת היקף הגנה רחב.

ברוב המקרים זה יגרום לצמצום היקף המונופול שהתבקש בבקשה לרישום הפטנט.

עורך פטנטים ידאג לכלול בפירוט הבקשה לפטנט גם חלופות מצומצמות שיספקו היקף הגנה בעל ערך, על מנת שיהיה בסיס לתיקון הבקשה.

עורך דין פטנטים

עורך דין פטנטים מוסמך לייצג את הממציא בפני רשם הפטנטים בשאלות הממציאות של עובד שפיתח פטנט במהלך עבודתו, או בשמה המקובל : " המצאת שירות".

עורך דין יערוך את הבקשה לרישום פטנט בצורה משפטית ראויה בניסוח כללי שיאפשר מתן תשובה לבוחנים בצורה יעילה.

השירותים שניתנים למי שרוצה לרשום פטנט ע"י עורך דין:

  1. בחינת כשירות האמצאה לרישום פטנט.
  2. ביצוע חיפוש פטנטים ובקשות לרישום פטנטים דומים במאגרי מידע בינלאומיים.
  3. ניתוח תוצאות החיפוש בנוגע לסיכוי הרעיון להפוך לפטנט רשום.
  4. כתיבת הפטנט ועריכתו.

התנאים בהם עומדת האמצאה לצורך רישום פטנט:

  • להוות חידוש עולמי
  • להראות חידוש המצאתי
  • להיות ברת מימוש ובעלת תועלת
  • להשתייך לתחום הטכנולוגי
  • שאין פרסום קודם ביחס לאותה אמצאה בארץ או בעולם ( או לגבי חלק מהותי של האמצאה).

לאחר הגשת הבקשה לרישום פטנט, הפטנט עובר בחינת ברשם הפטנטים לאחר בחירת מסלול מתאים: בארץ, בארה"ב, או ברישום בינלאומי.

לאחר קבלת הבקשה לרישום היא מתפרסמת ביומן הפטנטים, על מנת שיוגשו התנגדויות לרישום, היה וקיימות, מדובר בהליך שנמשך מס' שנים.
גם לאחר אישור ורישום הפטנט יש לשלם אגרות לחידוש הפטנט.

למה לרשום פטנט?

רק לאחר רישום פטנט, מקבל בעליו מונופול על הפטנט ויוכל למנוע מאחרים לעשות שימוש בפטנט.

לפני הגשת הבקשה לרישום פטנט כדאי לבדוק אם האמצאה נחשבת לחדשה ולא היה עליה פרסום קודם.

הפרטים שיש לכלול בבקשה לרישום

יש לפרט את תוכן ההמצאה במדויק.

תחילה באופן תמציתי כולל מצב הידיעות המדעיות בתחום.

אח"כ יש לתת פירוט שכולל שרטוטים והתייחסות של בעל הפטנט לפתרונות קיימים והלסביר מהו היתרון של האמצאה על פני הפתרונות הקיימים.

אחרי הפירוט מנוסחות התביעות שבפטנט כלומר: הנקודות שעליהם אתם מבקשים את המונפול של הפטנט למשך 20 שנה.

שם ההמצאה ופרטי בעלי הזכויות בפטנט, שמות הממציאים ועיקר היישומים של האמצאה.

(Assigment) העברת זכויות והמחאת זכויות בפטנט

יש צורך בעורך דין פטנטים לצורך ניסוח העברת זכויות והמחאתן בפטנט.

מאחר ונדרש ידע משפטי בתחום הקניין הרוחני, דיני החוזים והכרת נושא רישיונות שימוש.

עורך הדין גם מנהל מו"מ ומנסח הסכמים בנוגע להמצאות ופטנטים כולל הסכמי סודיות, הסכמי רישיון, הסכמי הפצה, הסכמי זכיון, הסכמי מסחור וטכנולוגיה, הסכמי מחקר ופיתוח , הסכמי פשרה, הסכמי מייסדים, הסכמים עם משקעים ו/או שותפים וכדומה.

כמו כן ניסוח התנגדות לרשם הפטנטים לבקשות לרישום פטנט בישראל ( בשיתוף פעולה עם עורך פטנטים)
הגשת ערעורים על החלטות רשם הפטנטים המדגמים וסימני מסחר לבית המשפט העליון.

עורך דין נותן ללקוח ליווי משפטי לו הוא זקוק כמפורט לעיל.

לצורך הגשת בקשה לרישום פטנט עורך דין נעזר בשירותי עורך פטנטים בתחום הספסציפי שבו עוסקת האמצאה.

אם מישהו שיש לו פטנט שלח לכם מכתב התראה לפי הגשת תביעה, או הוציא צו מניעה ותפס לכם סחורה במכס או מישהו מעתיק פיתוח או תוכנה שלכם- כאן יבוא לעזרתכם עורך דין בתחום הקניין הרוחני- בכלל ופטנטים- בפרט.

אם מישהו העתיק עיצוב של מוצר שלכם או שאתם קבוצת ממציאים שמעוניינת להקים סטארט-אפ וזקוקה לעורך דין לצורך הסדר חלוקת הזכויות ביניכם או ניסוח הסכם מייסדים- גם כאן תדרשו לעורך דין בתחום הקניין הרוחני.

לקבלת מידע נוסף ויעוץ משפטי בנושא ניתן לפנות למשרד עו”ד אורלי ספיר סחייק בטלפון: 04-8528528 | 054-2122878 או להשאיר פרטים ואנו נחזור אליכם.

מאמרים משפטיים נוספים

שיימינג תביעה

שיימינג

שיימינג תביעה השימוש הרב ברשתות החברתיות בתור כלי לכתיבת דעות נחרצות, כולל על אנשים מסוימים, מביא לכך שברשת ישנו לא מעט תוכן פוגעני שיכול לגרום

לקריאה »
עורך דין הגנת הפרטיות

עורך דין הגנת הפרטיות

עורך דין פגיעה בפרטיות אחת הזכויות שנראית לנו הבסיסית ביותר ומובנת מאליה היא הזכות לפרטיות. עם זאת, הדבר אינו ברור ומובן מאליו. כאשר שלטון הוא

לקריאה »
לשון הרע

לשון הרע

עורך דין לשון הרע היום, בעידן הרשתות החברתיות בו היד קלה במיוחד על המקלדת וכל אחד מרשה לעצמו לומר את דעתו בצורה מחמירה ופעמים רבות

לקריאה »