הסכם סודיות NDA

הסכם סודיות NDA ראשי תיבות בלעז נקרא – Non Disclosure Agreement

זהו מסמך משפטי בו הצדדים מתחייבים לשמור בסודיות את המידע שמועבר ביניהם שהוא סודי או מידע רגיש.

במסגרת חשיפת רעיון, מידע, טכנולוגיה, מיזם חדשים נדרשת חשיפה של מידע סודי שעלול לפגוע בצד במציג את המידע, היה ויגולה ו/או ינוצל ע"י הצד השני, ובכך לגרום לנזק רב לצד המגלה.

מהו הסכם סודיות NDA?

הוא מסמך שנעשה בו שימוש לפני חשיפת מידע סודי או רגיש, בפני יזם, חברה, משקיעים, ספקים, עובדים, מתחרים, גופים פוטנציאלים ליצירת שיתופי פעולה עסקיים, נותן ומקבל שירות וכד'.

הסכם סודיות מאפשר חשיפה של מידע ומניעת שימוש מזיק ו/או לא ראוי ע"י הצד השני או מי מטעמו, במידע שגולה במסגרת ההתקשרות המסחרית ו/או החוזית בין הצדדים .

סוגי הסכמי סודיות

1. שיתוף פעולה עסקי

בטרם התקשרות עם קולגה או עסק ויצירת שיתוף פעולה- המחייב גילוי מידע סודי לדוגמא: ספק או נותן שירות, ועל מנת להבטיח שלא יחשוף מידע שיוצג לו.

2. הסכם עם משקיע

משקיע שבוחן חברה ו/או גוף או ממציא בטרם ישקיע את מיטב כספו יבקש לבדוק את החברה ו/או הצד השני.

3. הסכמי העסקה / ייעוץ

חברה שמתקשרת עם עובד ויש לה מידע ו/או קניין רוחני יחודי תרצה להחתים את העובד או היועץ שלה על הסכם סודיות.

קיימת חשיבות להחתמה על הסכם סודיות בחברת הזנק (סטארטאפ) או חברת הייטק מאחר והידע ו/או הרעיון ו/או דרך היישום של הרעיון, מהווים פוטנציאל עסקי רב וקיימת אפשרות פיקוח דלה על העובד ו/או היועץ.

4. הסכם ביו ממציא לעורך פטנטים.

5. הסכם בין בונה אתר לבין בעל מקצוע.

6. הסכם בין גוף תעשייתי לממציא.

7. הסכם בין יזם לשותפים פוטנציאליים.

מה כולל הסכם סודיות?

1. ראשית יגדיר מהו מידע סודי, הגדרה שתתאים לאופי ההתקשרות או המיזם.

בהגדרה רחבה יותר של המידע הסודי תגן בצורה טובה יותר על חושף המידע כגון: זכויות יוצרים, סודות מסחר, פטנטים, המצאות ו/או כל מידע שמועבר לצד הנקשר במסגרת ההתקשרות בין הצדדים.

2. מטרת ההתקשרות – יש להגדיר את המטרה לשמה נערך המסמך ולהגביל את השימוש לאותה מטרה בלבד.

3. החרגות – כשהמידע הופך למידע החשוף לציבור, מאבד את הסודיות שבו- הוא הופך למידע הידוע לכלל, כשזה נעשה בזמן הגילוי או לאחריו ללא אשמת הצד שקיבל את המידע.

או חשיפת המידע באישור הצד המגלה, או עפ"י דין: כשהצד מקבל המידע מחוייב למסור את המידע לרשות ו/או לבימ"ש עפ"י דין.

4. תקופת ההסכם – מה התקופה במסגרתה מחוייב מקבל המידע לשמור, לאחר סיום תקופת ההתקשרות בהתאם לאינטרסים של הצדדים.

ויש להגדיר שהצד שקיבל את המידע ישמיד ו/או יחזיר את המידע הסודי לצד שחושף אותו בפניו.

5. פתרון סכסוכים – אם מתגלה מחלוקת מי יכריע בה, ביהמ"ש, בורר, מגשר, תוך ציון מקומו.

6. המחאת זכויות ההסכם – מאחר ועולם המסחר הוא דינמי יש לצפות מצב שבו הצד המקבל יאלץ להעביר את המידע, אם יאלץ.

נהוג לקבוע שהמחאת הזכויות בהסכם תהיה באישור הצד שחושף את המידע מאחר והוא עלול להיפגע מכך.

7. הסעדים – קביעת פיצוי מוסכם למקרה של הפרת ההסכם ע"י אחד מהצדדים בנוסף לסעדים אחרים עפ"י החוק: צו עשה, צו אל תעשה, פיצויים ממשיים על נזק שנגרם בפועל, השבה וכד'.

אופן שמירת המידע הסודי

כיצד ניתן לוודא שהצד שקיבל את המידע ינקוט באמצעי אבטחה טובים על מנת לשמור על המידע שקיבל .

שמירת החומר בכספת או באבטחת סייבר, או באותו אופן שמקבל המידע שומר על המידע הסודי שלו.

סוגי הסכמי סודיות

הסכמי סודיות נחלקים להסכמים חד צדדיים בהם רק צד אחד חושף מידע לצד השני או הדדיים, במסגרתם שני הצדדים חושפים האחד לשני מידע סודי.

לסיכום

השימוש בהסכמי סודיות נעשה נפוץ יותר ויותר במיוחד כשמדובר בחשיפת קניין רוחני.

הסכמי סודיות מהווים בהרבה מקרים הגנה יחידה של בעל המידע או היזם בתחילת דרכו, על סודות מסחריים, עליהם עבד לכן ממומלץ להתייעץ עם עו"ד הבקיא בקניין רוחני על מנת שיתן את ההגנה הראויה למיזם או לחברה בטרם יהיה מאוחר מדי.

הסכם סודיות בוחן את האמינות של הצד השני, צד שמסרב לחתום עליו הדבר צריך להדליק נורה אצל חושף המידע .

חריג: כשהיזם פונה לחברה גדולה ומבוססת שמסרבת לחתום על הסכם סודיות כחלק ממדיניות החברה.

לקבלת מידע נוסף ויעוץ משפטי בנושא ניתן לפנות למשרד עו”ד אורלי ספיר סחייק בטלפון: 04-8528528 | 054-2122878 או להשאיר פרטים ואנו נחזור אליכם.

מאמרים משפטיים נוספים

סוד מסחרי כל המידע

סוד מסחרי

גניבת סוד מסחרי ו/או שימוש בו ללא רישום מוגדר כעוולה מסחרית בחוק עוולות מסחריות, תשנ"ט- 1999. סוד מסחרי מוגדר בחוק: מידע סודי מכל סוג שאינו

לקריאה »
עורך דין דיני אינטרנט

דיני אינטרנט

ההתפתחות הטכנולוגית, הריחוק החברתי שנכפה עלינו עקב מגיפת הקורונה והצורך להמשיך ולקיים קשר עם חברים, קולגות למקצוע, לקוחות, קונים- יצרו צורך גבוהה יותר לשימוש במרשתת

לקריאה »
חוק העיצובים מידע משפטי

חוק העיצובים

פקודת המדגמים נטמעה ב-חוק העיצובים. דיני עיצובים הם שקולים לדיני מדגמים. התכלית הבסיסית של חוק העיצובים הוא עידוד פיתוחם של עיצובים חדשים לטובת הציבור. קיימים

לקריאה »