זכויות יוצרים בפודקאסט

זכויות יוצרים בפודקאסט

פודקאסט היא דרך מקובלת שקיבלה לאחרונה תאוצה בעולם המדיה הדיגיטלית.

מדובר בפלטפורמה להעברת תוכן, מידע, רעיונות, שיח ו/או ראיון של אדם אחר ע"י שאלות ותשובות.

מאחורי הפודקאסט עומד רעיון או נושא שבעל הפודקאסט מעוניין לקדם, כגון: התפתחות אישית, ידע מקצועי וכדומה.

 

הפודקאסט עונה להגדרה של יצירה ספרותית בחוק זכויות יוצרים, התשס"ח – 2007.

וכזה בעל הפודקאסט זוכה בכל ההגנות המוקנות ליוצר הפודקאסט – שהוא בעל זכויות היוצרים בפודקאסט.

 

מדובר ביצירה מקורית המוגנת עפ"י חוק זכות יוצרים, כמו כל יצירה אחרת כגון: יצירה אומנותית, יצירה דרמטית או יצירה מוסיקלית.

זכות יוצרים לא חלה על רעיון – אלא על דרך ביטוי הרעיון. כלומר: אין די בכך שיש לאדם רעיון לפודקאסט – עליו לפעול להוצאת הרעיון לפועל בעולם הפיזי.

 

זכות יוצרים בפודקאסט היא הזכות הבלעדית לעשות ביצירה, או בחלק מהותי ממנו, כולל: העתקה, פרסום (לגבי יצירה שטרם פורסמה), ביצוע פומבי, שידור והעמדת היצירה לרשות הציבור.

 

חוק זכות יוצרים קובע שזכות יוצרים ביצירה היא הזכות הבלעדית של היוצר לעשות ביצירה או בחלק ממנה את אחת או יותר מהפעולות הבאות: ביצוע פומבי, שידור, העמדת היצירה לרשות הציבור.

שימוש ביצירה מבלי שניתנה הסכמתו של היוצר, קרי: בעל הפודקאסט, מהווה הפרה של זכות יוצרים.

 

וכן מתעוררת השאלה: מה קורה במקרה של יצירה משותפת, שיש בה מס' יוצרים, שהם כולם בעלים של היצירה.

במקרה כזה נדרשת הסכמה של כל היוצרים של הפודקאסט, היה ואחד מהם מתנגד, או שנוצרה מחלוקת בין היוצרים, בין מחלוקת עניינית: על התכנים או מחלוקת על רקע אישי – לא יוכל אחד מהיוצרים להחליט על דעת עצמו שהוא ממשיך בשידור הפודקאסט, שלא על דעת יתר היוצרים של היצירה.

 

הפרה של זכות יוצרים גוררת אחריה תשלום פיצויים סטטוטוריים, דהיינו: ללא הוכחת נזק, בסך 100,000 ₪ על כל הפרה.

כלומר: בכל פעם שמועלה פרק בפודקאסט בניגוד להסכמתו של היוצר במשותף, תוך עשיית שימוש בשמו ובתכנו, בניגוד לדעתו, מדובר בהפרה של זכות יוצרים שמקנה לו זכות לקבלת פיצויים.

 

המלצה: לפני שאתה מעלה פודקאסט, כדאי לדאוג להגנה על זכות היוצרים שלך ע"י פנייה לעו"ד העוסק בנושא קניין רוחני.

שתפו את המאמר

מאמרים נוספים לקריאה

זכויות יוצרים בפודקאסט
זכויות יוצרים

זכויות יוצרים בפודקאסט

פודקאסט היא דרך מקובלת שקיבלה לאחרונה תאוצה בעולם המדיה הדיגיטלית. מדובר בפלטפורמה להעברת תוכן, מידע, רעיונות, שיח ו/או ראיון של אדם אחר ע"י שאלות ותשובות.